MMDS Televízia

Televízny signál je šírený z vysielača MMDS, ktorý je umiestnený na výškovej administratívnej budove pri bývalých ZDA Partizánske. Podmienka príjmu je priama viditeľnosť na vysielač do okruhu 12 km.

Vysielanie je dostupné v nasledovných oblastiach:
– mestské časti Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a Šimonovany,
– obce Malé Uherce, Pažiť, Oslany, Bystričany, Malé Kršteňany, Skačany, Hradište, Nedanovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky n./Nitrou

Oznam o zmene MMDS vysielania

V ponuke sú 2 spôsoby prijímania televízneho signálu:

Základný balík – 27 programov + český balík grátis za 5,99 EUR mesačne
Maxi balík – 70 programov za 11,99 EUR mesačne