Kontakt

Adresa:
SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.
Nám. SNP 212/4
958 01 Partizánske

Kancelária:
Budova MsÚ Partizánske, prízemie č.d. 18

Otváracie hodiny
Pondelok: 8:00-11:45, 12:30-15:00
Utorok:     8:00-11:45, 12:30-15:00
Streda:     8:00-11:45, 12:30-16:00
Štvrtok:   nestránkový deň
Piatok:     8:00-11:45, 12:30-14:00

Kontakt:
tel./fax: 038/749 6959
mobil: 0905 564 947
servis: 0905 328 801
mail: skr@skrpartizanske.sk

IČO : 36314854
IČ DPH: SK2020140100
Bankové spojenie: OTP Banka
IBAN: SK33 5200 0000 0000 0462 2288
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 19291/R