Internet

Spoločnosť poskytuje internet v meste Partizánske. V ponuke sú 2 internetové balíčky a 2 televízie a internetu za zvýhodnenú cenu:

KLASIK

7,99 EUR*

*pre klientov káblovej televízie (samostatne je cena 8,99 EUR)

Rýchlosť 10/1 Mbps 

VIANOČNÁ AKCIA

Noví klienti:

Pri kúpe do 31.12.2019 
pripojenie a 3 mesiace zadarmo


24 mesačná viazanosť

(pri kúpe bez viazanosti nie je možné využiť vianočnú akciu)

PREMIUM

13,99 EUR*

*pre klientov káblovej televízie (samostatne je cena 14,99 EUR)

Rýchlosť 30/2 Mbps

VIANOČNÁ AKCIA

Noví klienti:

Pri kúpe do 31.12.2019 
pripojenie a 3 mesiace zadarmo

Súčasní klienti SKR:

Pri zakúpení novej služby do 31.12.2019 platíte zvýšený mesačný poplatok
až po 3 mesiacoch

24 mesačná viazanosť

(pri kúpe bez viazanosti nie je možné využiť vianočnú akciu)

DUO 1 

17,99 EUR

TV MAXI + Internet Klasik

Rýchlosť 10/1 Mbps +
70 digitálnych programov

VIANOČNÁ AKCIA

Noví klienti:

Pri kúpe do 31.12.2019 
pripojenie a 3 mesiace zadarmo

Súčasní klienti SKR:

Pri zakúpení novej služby do 31.12.2019 platíte zvýšený mesačný poplatok 
až po 3 mesiacoch


24 mesačná viazanosť

DUO 2 

22,99 EUR

TV MAXI + Internet Premium

Rýchlosť 30/2 Mbps +

70 digitálnych programov


VIANOČNÁ AKCIA

Noví klienti:

Pri kúpe do 31.12.2019 
pripojenie a 3 mesiace zadarmo

Súčasní klienti SKR:

Pri zakúpení novej služby do 31.12.2019 platíte zvýšený mesačný poplatok 
až po 3 mesiacoch


24 mesačná viazanosť

 

Bližšie informácie sa nachádzajú v cenníku nižšie:

Príloha k cenníku dátových služieb od 30.4.2016