Oznam o zmene MMDS vysielania

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje klientom MMDS vysielania v mestských častiach Partizánske Šimonovany, Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a obcí Skačany, Hradište,  Chynorany a Malé Uherce, že v rámci skvalitňovania našich služieb bude

v pondelok 18.11.2019 vykonaná zmena v programovej ponuke, po ktorej bude potrebné preladiť vaše televízne prijímače a set-top-boxy.

Bližšie informácie o pripravovaných ponukách a preladení obdržíte v najbližších dňoch listom, prípadne v obchodnej kancelárii spoločnosti a na webovej stránke www.skrpartizanske.sk.

Návod na ladenie si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze: https://skrpartizanske.sk/navody-na-ladenie/

 

Obsah listu, ktorý obdrží každý klient MMDS:

Vážený klient,

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje klientom MMDS systému, že v priebehu mesiaca november pripravujeme nasledovné zmeny vo vysielaní v programových balíkoch.

Dňom 18.11.2019 končí vysielanie analógovej ponuky  (programy STV1, STV2, Markíza, JOJ a MTP) a programy budú vysielané iba v digitálnom DVB-C formáte.

Technické zmeny sú plánované na pondelok 18.11.2019. Po tomto termíne bude potrebné preladiť vaše televízne prijímače a set-top-boxy. V prípade, že vlastníte starší TV prijímač, ktorý nemá zabudovaný DVB-C tuner, môžete si v kancelárii našej spoločnosti zakúpiť set-top-box, ktorý uvedený tuner obsahuje.

 V ponuke budú dva digitálne balíky: 

  • základná digitálna ponuka MMDS bude nekódovaná a bude obsahovať 27 digitálnych programov + český balík grátis. Ponuku bude možné sledovať aj na viacerých TV prijímačoch s DVB-C tunerom, bez nutnosti kódovacej karty. Mesačný poplatok za základný balík bude od 1.1.2020 5,99 € s DPH.
  • MAXI digitálna ponuka MMDS bude kódovaná a bude obsahovať  70 digitálnych programov. Na odkódovanie bude potrebné dekódovacie zariadenie – CA modul a kartu, ktorú si klienti budú môcť zakúpiť v kancelárii našej spoločnosti.

Súčasným zákazníkom digitálnej ponuky bude poskytnutý jeden modul a karta grátis. Mesačný poplatok za MAXI ponuku bude od 1.2.2020 11,99 € s DPH.

 V priebehu mesiacov november 2019 – január 2020 bude MAXI ponuka skúšobne šírená bez kódovania všetkým klientom. MAXI ponuka bude zakódovaná 1. februára 2020.

 V tomto období si môžete v kancelárii SKR podpísať dodatky k zmluve pre ponuku, ktorú si vyberiete a zakúpiť dekódovacie zariadenie. Pokiaľ máte záujem iba o základnú digitálnu ponuku, je potrebné podpísať dodatok k zmluve do 31.12.2019.

Od 1.1.2020 dáva spoločnosť do platnosti nový Cenník služieb.

Veríme, že uvítate zmeny v programových ponukách a možnosť sledovať počas vianočných sviatkov všetky programy MAXI ponuky nekódovane.

 

S pozdravom

 

V Partizánskom, 04.11.2019                                                                                

                                                                                    Ing. Milan Kráľ

                                                                                  konateľ spoločnosti