O spoločnosti

Spoločnosť SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. vznikla 27.2.2001 v Partizánskom. Spoločnosť so 100 % účasťou mesta Partizánske bola založená za účelom šírenia televízneho signálu káblovou retransmisiou v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

Televízny signál je šírený káblovým distribučným systémom (KDS) do lokalít mesta sídliska Luhy, Štrkovec, Centrum. Naša spoločnosť poskytuje základnú a rozšírenú analógovú ponukou a od decembra 2007 aj digitálnu ponuku.

Mikrovlnnou televíziou (MMDS) šírime signál do okolitých obcí vo vzdialenosti do 12 km  pri priamej viditeľnosti na vysielač, ktorý je umiestnený na výškovej administratívnej budove pri bývalých ZDA v Partizánskom. Pre príjem signálu je potrebná prijímacia anténa a dekodér.

Od roku 2014 sme medzi poskytované služby pridali dátové služby – prevádzkovanie káblového internetu. Káblový internet je poskytovaný na území mesta v pevnej sieti TKR .

Spoločnosť sídli v budove Mestského úradu v Partizánskom, na prízemí, č.d. 18.