Zatvorenie obchodnej kancelárie dňa 28. a 29.9.2020