Nezaradené

Informácia k obmedzeniam súvisiacim s COVID-19

Vážení zákazníci, Správa káblových rozvodov s.r.o. Partizánske Vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19, bude obchodná kancelária zatvorená do odvolania. Služby dodávky signálu televízie a internetu Vám budú poskytované naďalej, nebude

           Čítať viac

Oznam o zmene MMDS vysielania

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje klientom MMDS vysielania v mestských častiach Partizánske Šimonovany, Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a obcí Skačany, Hradište,  Chynorany a Malé Uherce, že v rámci skvalitňovania našich služieb bude v pondelok 18.11.2019 vykonaná zmena v programovej ponuke, po ktorej

           Čítať viac