Nezaradené

Prerušenie dodávky TV signálu a internetu v mestských častiach Štrkovec a Centrum

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej, a.s. o prerušení distribúcie elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác Vám Správa káblových rozvodov s.r.o. Partizánske oznamuje, že v utorok 22.9.2020 v čase od 7:30 hod. – do 11:00 hod. bude prerušená dodávka televízneho signálu a internetu v mestských častiach Štrkovec

           Čítať viac

Oznam o zmene MMDS vysielania

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje klientom MMDS vysielania v mestských častiach Partizánske Šimonovany, Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a obcí Skačany, Hradište,  Chynorany a Malé Uherce, že v rámci skvalitňovania našich služieb bude v pondelok 18.11.2019 vykonaná zmena v programovej ponuke, po ktorej

           Čítať viac