Prerušenie dodávky TV signálu a internetu v mestských častiach Štrkovec a Centrum