Oznam o prerušení dodávky televízneho signálu

Spoločnosť SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. Partizánske oznamuje svojim klientom, že v utorok, 6.8.2019, sa od skorých ranných hodín uskutoční presťahovanie hlavnej stanice do nových priestorov a z tohto dôvodu bude prerušená dodávka televízneho signálu a internetu. Keďže ide o technologicky náročný proces, pri ktorom bude okrem sťahovania zariadení potrebné vykonať nové prepojenie optických trás, obnovenie dodávky televízneho signálu a internetu bude nabiehať postupne v jednotlivých častiach mesta a po jednotlivých programoch.

Prosíme klientov, aby si neprelaďovali svoje televízne prijímače.

Spoločnosť SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. sa Vám týmto ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti v dôsledku plánovaného výpadku našich služieb.

V prípade otázok kontaktujte kanceláriu SKR na t.č. 038/7 49 69 59 a 0905 564 947.

Ďakujeme za pochopenie.