Oznam o zakódovaní rozšírenej DVB-C ponuky

Spoločnosť SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. Partizánske oznamuje svojim klientom v lokalite sídliska Luhy, Centrum a Štrkovec, ktorí prijímajú rozšírenú digitálnu ponuku (DVB-C), že dňa 15.1.2018 bude rozšírená ponuka zakódovaná, ako Vám už bolo písomne oznámené koncom novembra minulého roku.

Žiadame klientov rozšírenej ponuky, ktorí si k dnešnému dňu neprevzali v obchodnej kancelárii našej spoločnosti dekódovaciu kartu a modul, aby tak urobili čo najskôr, aby aj po zakódovaní mohli sledovať svoje predplatené programy. Dekódovaciu kartu potrebujú aj klienti, ktorí prijímajú rozšírenú ponuku prostredníctvom set top boxu.

Zároveň oznamujeme klientom základnej ponuky, ktorí majú záujem o rozšírenú ponuku, aby navštívili našu kanceláriu za účelom podpísania zmluvy, zakúpenia a prevzatia dekódovacieho zariadenia.

Uvedený oznam sa netýka klientov MMDS v mestských častiach V.Bielice, Šimonovany, Návojovce a v okolitých obciach.