Oznam o preladení rozšírenej DVB-C ponuky

Spoločnosť SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s. r. o.  oznamuje svojim klientom v lokalite sídliska Luhy, Centrum a Štrkovec, ktorí prijímajú rozšírenú digitálnu ponuku (DVB-C), že dňa 27. 11. 2017 bude potrebné preladiť Vaše televízne prijímače a set-top-boxy.

Preladenie vykonáte spustením automatického ladenia.

Pre stiahnutie návodu na preladenie set-top boxov kliknite na tento odkaz.

POZOR!
Klienti základnej analógovej a DVB-T ponuky (mesačný poplatok 4,99 €) – NEPRELAĎOVAŤ!
Klienti MMDS v mestských častiach V. Bielice, Šimonovany, Návojovce a v okolitých obciach – NEPRELAĎOVAŤ!

V prípade problémov s preladením volajte servisné číslo 0905 328 801.