Zverejňovanie zmlúv

Zmluvný partner Predmet zmluvy Dátum podpísania Stiahnutie
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. Šírenie TV stanice Metská televízia Partizánske – dodatok k zmluve 1.1.2019 Stiahnuť zmluvu
VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. Šírenie TV stanice Metská televízia Partizánske 5.9.2016 Stiahnuť zmluvu
ZŠ Radovana Kaufmana Internetový program Klasik 4.3.2016 Stiahnuť zmluvu
Mesto Partizánske Základná analógová ponuka 1.4.2015 Stiahnuť zmluvu
Mesto Partizánske Internet pre CVČ 1.10.2014 Stiahnuť zmluvu
TES – SLOVAKIA, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve z 31.10.2013 30.4.2014 Stiahnuť zmluvu
Rialto, s.r.o. zriadenie a prevádzkovanie TKR a dodávka KDS 28.11.2013 Stiahnuť zmluvu
TES-SLOVAKIA, s.r.o. Modernizácia siete TKR + internet 31.10.2013 Stiahnuť zmluvu
Domov, n.o. zriadenie a prevádzkovanie TKR a dodávka KDS 1.8.2013 Stiahnuť zmluvu
TES – SLOVAKIA, s.r.o. dodávka zariadení na hlavnú stanicu 27.6.2013 Stiahnuť zmluvu
TES – SLOVAKIA, s.r.o. optické prepojenia medzi hlavnými stanicami 27.6.2013 Stiahnuť zmluvu
MIPAS, s.r.o. dodávka vysielača MMDS 15.6.2012 Stiahnuť zmluvu