O spoločnosti

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske vznikla 27. 02. 2001. Spoločnosť so 100% účasťou mesta Partizánske bola založená za účelom šírenia televízneho signálu káblovou retransmisiou v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

Televízny signál je šírený káblovým distribučným systémom (KDS) do lokalít mesta sídliska Luhy, Štrkovec, Centrum. Naša spoločnosť poskytuje  základnú a rozšírenú analógovú ponukou a od decembra 2007 aj digitálnu ponuku.

Mikrovlnnou televíziou (MMDS) šírime signál do okolitých obcí vo vzdialenosti do 12 km  pri priamej viditeľnosti na vysielač, ktorý je umiestnený na výškovej administratívnej budove pri bývalých ZDA v Partizánskom. Pre príjem signálu je potrebná prijímacia anténa a dekodér.

Spoločnosť sídli v budove Mestského úradu v Partizánskom, na prízemí, č.d. 18.