MMDS Televízia

Televízny signál je šírený z vysielača MMDS, ktorý je umiestnený na výškovej administratívnej budove pri bývalých ZDA Partizánske. Podmienka príjmu je priama viditeľnosť na vysielač do okruhu 12 km.

Vysielanie je dostupné v nasledovných oblastiach:

  • mestské časti Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a Šimonovany
  • obce Malé Uherce, Pažiť, Oslany, Bystričany, Malé Kršteňany, Skačany, Hradište, Nedanovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky n./Nitrou

V ponuke sú 2 spôsoby prijímania televízneho signálu:

  • Analógová ponuka – 5 programov za 2,00 EUR mesačne
  • Digitálna ponuka – 47 programov za 8,30 EUR mesačne