Pokrytie

Televízny signál je  šírený z vysielača MMDS, ktorý je umiestnený na výškovej administratívnej budove pri bývalých ZDA Partizánske. Podmienka príjmu je priama viditeľnosť na vysielač do okruhu 12 km.

Vysielanie je dostupné v nasledovných obciach:

-mestské časti Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a Šimonovany
-Malé Uherce, Pažiť, Oslany, Bystričany, Malé Kršteňany, Skačany, Hradište, Nedanovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky n./Nitrou