Archív oznamov

Ukončenie vysielania TV FOOOR


Na základe oznámenia TV Markíza Vám oznamujeme, že dňom 31.12.2013 končí vysielanie televízna stanica FOOOR. Dôvodom tohto kroku je optimalizácia portfólia staníc skupiny Markíza.

Program SENZI TV a SPORT 2 v ponuke SKR

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje klientom  v meste, že do základnej analógovej ponuky bol zaradený nový hudobný kanál SENZI. Uvedený program bol zamenený za kanál SAT 1 a klienti si ho môžu vyhľadať na kanále S36, frekvencia 423,25 MHz.

Zároveň oznamujeme klientom digitálnej ponuky (DVB-C) prijímanej cez dekodér SKR, že do programovej ponuky bude zaradený program SPORT 2, na ktorom budú o. i. vysielané aj zápasy HC Slovan Bratislava v KHL. Pre príjem programu je potrebné doladiť na dekodéri 4. programový balík – frekvencia 340 MHz v meste a pri sieťovej anténe a frekvencia 336 MHz pri type antény Kero.

Záujemcovia, ktorí majú záujem o digitálnu ponuku sa môžu na podmienky príjmu informovať v kancelárii SKR.

Oznam o preladení DVB-T vysielania

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje klientom  v meste, ktorí majú naladené digitálne programy v základnej ponuke (DVB-T), že 16. 8. 2013 boli vykonané technické zmeny v televíznom káblovom rozvode, po ktorom je potrebné preladiť vaše televízne prijímače.

Pri väčšine televízorov postačuje spustiť automatické ladenie digitálneho terestriálneho vysielania.

Prelaďovanie sa netýka klientov, ktorí prijímajú iba analógovú ponuku. Zároveň sa našim klientom ospravedlňujeme za výpadky televízneho signálu, ktoré boli spôsobené technickými zmenami na hlavnej stanici a inštaláciou nových zariadení.