Archív oznamov

20.2.2016 – Oznam o preladení digitálnej ponuky

29.5.2014 – Ukončenie vysielania TV FOOOR, Program SENZI a SPORT2 v ponuke SKR, Oznámenie o preladení DVB-T vysielania

19.4.2013 – Zaradenie Wau a Foor, preladenie Nova Sport

15.1.2011 – Oznam o preladení digitálnej ponuky

16.12.2011 – List klientom

19.12.2011 – SKR s.r.o. skvalitňuje ponuku

6.12.2010 – List klientom

23.9.2011 – Oznam do infokanálu