6.12.2010 – List klientom

Vážený klient,

obraciame sa na Vás  listom, nakoľko  v poslednom čase registrujeme množstvo otázok  týkajúcich sa fungovania káblovej televízie, prevádzkovanej spoločnosťou SKR, s.r.o. Partizánske.

Tieto otázky vznikajú hlavne preto, že na trh prichádzajú ďalší poskytovatelia televízneho signálu, ktorí Vás navštevujú vo Vašich domovoch a šíria dezinformácie o ukončení analógového vysielania a tým aj o ukončení dodávky analógového signálu našou spoločnosťou. Uvedené informácie  sú zavádzajúce a sú šírené za účelom získania klientov pre svoju spoločnosť za každú cenu.

V skutočnosti je pravdou iba to, že analógové vysielanie končí do konca roku 2012 iba na terestriálnych vysielačoch, čo sa netýka Vás, našich klientov, ale prijímateľov signálu cez vlastné antény. Naša spoločnosť Vám bude aj naďalej poskytovať analógový signál cez televízny káblový rozvod ako doposiaľ.

V rámci možností sa Vám snažíme poskytnúť taký programový raster, aby bol cenovo dostupný pre všetkých občanov, z čoho vyplýva, že cenu základnej analógovej ponuky 3,65 € sme nezvyšovali od mája 2005, hoci náklady na vysielateľské poplatky a energie sa zvyšujú každý rok. Od uvedeného obdobia máme zaradenú aj rozšírenú analógovú ponuku, ktorú si môžete objednať za 1,16 € mesačne v kancelárii našej spoločnosti.

Pre náročnejších klientov by sme dali do pozornosti digitálnu programovú ponuku s 36 televíznymi kanálmi v slovenskom a českom jazyku, ktorú sme zaradili     do TKR koncom októbra 2007. (zoznam kanálov je uvedený na druhej strane listu)

K príjmu digitálnej ponuky je potrebný digitálny dekodér, ktorý obdržíte v obchodnej kancelárii za jednorázovú aktiváciu. Mesačný poplatok je 9,96 €, pričom Vám zostane        bez ďalších poplatkov zachovaná základná aj rozšírená analógová ponuka, ktorú si môžete rozbočiť na viac televíznych prijímačov bez pridania ďalších zariadení, čo je hlavnou výhodou oproti iným spoločnostiam.

Medzi ďalšie výhody patrí to, že ako jediná spoločnosť Vám cez TKR rozvody zabezpečíme vysielanie Infokanálu Mesta Partizánske, ktorý Vás pravidelne informuje o najnovšom dianí v meste. Nezanedbateľnou výhodou je servis našej spoločnosti, ktorý Vám odstráni poruchu na káblovom rozvode maximálne do 24 hodín od jej nahlásenia a taktiež obchodná kancelária, ktorá sídli v budove MsÚ, číslo dverí 16. Tu si môžete uzatvoriť, prípadne rozšíriť zmluvu a vykonať hotovostné úhrady za káblovú televíziu, čo neumožňujú iné spoločnosti a kontakt s nimi väčšinou končí na stránke internetu.

V budúcom roku plánujeme rozšíriť naše služby o ďalší digitálny systém DVB-T, kde si budú môcť aj klienti analógovej ponuky, ktorí majú televízne prijímače s DVB-T tunerom naladiť niektoré kanály v digitálnej kvalite.

 

Z dôvodu blížiacich sa sviatkov, by som Vám rád zaželal pokojné Vianoce v kruhu Vašich najbližších, veľa zdravia, spokojnosti, aby Vám televízny signál dodávaný našou spoločnosťou spríjemnil najkrajšie dni v roku.

 

6. december 2010

 

Ing. Milan Kráľ, konateľ spoločnosti