23.9.2011 – Aktuálny oznam do infokanálu

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje klientom digitálnej ponuky MMDS v okolitých obciach, že na základe oznámenia vysielateľov televíznych programov došlo k zmenám technických parametrov niektorých televíznych staníc a z uvedeného dôvodu bolo potrebné vykonať zmeny aj v našom systéme.

Jedná sa o programy : Eurosport, Discovery, Zonereality, Musiq 1, Music Box, Lux a CE TV. Zmeny boli vykonané v pondelok 19. 9. 2011 a zároveň sa skončilo aj duplicitné vysielanie programov ČT1,ČT2 a ČT 24. Po tomto termíne je potrebné, aby si klienti preladili svoje dekodéry osobne v kancelárii spoločnosti v budove MsÚ Partizánske naprízemí, č. dv. 16, alebo svojpomocne podľa návodu, uvedeného na stránke www.skrpartizanske.sk (sekcia Návod na ladenie)

Zároveň upozorňujeme klientov TKR v meste, že v poslednom období navštevujú podomoví predajcovia našich klientov za účelom predaja konkurenčných televíznych služieb takým spôsobom, že zavádzajú občanov informáciou o ukončení káblovej televízie šírenou SKR, s.r.o. v našom meste.

Chceme Vás týmto ubezpečiť, že táto informácia sa nezakladá na pravde a naša spoločnosť bude naďalej poskytovať občanom svoje služby.