16.12.2011 – List klientom

Vážený klient,

dovoľujem si Vás osloviť listom a informovať Vás o zmenách, ktoré pre skvalitnenie služieb pripravila naša spoločnosť.

Správa káblových rozvodov, s. r. o. začala svoju činnosť v júni 2001, keď zlegalizovala šírenie televízneho signálu pre občanov mesta Partizánske v zmysle zákona o retransmisii č. 308/2000. V ponuke bol jeden základný balík, ktorý obsahoval 20 televíznych programov. Po nainštalovaní hviezdicových rozvodov sme v roku 2005 pristúpili k zaradeniu rozšírenej ponuky, ktorá v tom čase obsahovala 4 programy. Cena základného balíka sa vtedy prvý a doteraz i posledný krát menila z 90,- na 110,- Sk (dnešných 3,65 € s DPH). Rozšírený balík stál 35,- Sk (1,16 € s DPH), ktorého cena zostala dodnes nezmenená, pričom počet programov stúpol na 9.

Počas tohto roku sme zaradili do ponuky digitálne terestriálne vysielanie, v ktorom máte možnosť sledovať 14 slovenských a českých programov v digitálnej kvalite priamo v káblovom rozvode.

Vzhľadom na digitalizáciu analógového signálu má naša spoločnosť záujem, aby sa digitálny signál dostal k čo najväčšiemu počtu klientov. Nakoľko digitálny DVB-T signál je možné naladiť len v pásme UHF, v ktorom sa nachádza rozšírená ponuka, pripravili sme technické opatrenia, ktorými sa umožní príjem digitálneho signálu pre všetkých klientov.

Od 1. 1. 2012 sme zjednotili základnú a rozšírenú analógovú ponuku, ktorá  obsahuje 33 analógových a 14 digitálnych programov. Cena zjednotenej ponuky sa upravuje na 4,99 € s DPH mesačne. V porovnaní s inými operátormi táto ponuka zostáva naďalej najlacnejšia na trhu a ako jediná obsahuje vysielanie mestského Infokanálu.

Vzhľadom k tomu, že technická úprava siete bude realizovaná v mesiacoch január až marec 2012, programová ponuka bude prvé tri mesiace budúceho roka poskytovaná za akciovú cenu 3,65 € pre klientov súčasnej základnej aj rozšírenej ponuky.

Úpravou ceny sa kompenzujú aj zvýšené náklady na vysielateľské poplatky, energie a technické zmeny na káblovom rozvode, súvisiace so skvalitnením služieb, nakoľko cena mesačných poplatkov nebola zvyšovaná od roku 2005. Prílohou listu je aktuálny cenník SKR, ktorý je nedeliteľnou súčasťou Vašej zmluvy.

Do pozornosti náročnejším klientom dávame rozšírenú digitálnu ponuku s 38 TV programami za mesačný poplatok 9,96 € s DPH, ktorú si môžete kedykoľvek objednať v kancelárii našej spoločnosti. Ak sa rozhodnete využiť túto akciu, zaplatíte za jednorázovú aktiváciu digitálneho dekodéra iba 10,- € s DPH.

Záverom Vám chcem  zaželať pokojné Vianoce v kruhu Vašich najbližších, v Novom roku veľa zdravia, spokojnosti, aby Vám televízny signál dodávaný našou spoločnosťou spríjemnil najkrajšie dni v roku.

 

16. december 2011

Ing. Milan K r á ľ

konateľ spoločnosti