15.1.2012 – Oznam o preladení digitálnej ponuky

Správa káblových rozvodov, s. r. o. Partizánske oznamuje klientom digitálnej ponuky, že informácia, ktorá je uvedená na slovenských programoch o preladení na frekvenciu 11836 MHz, sa týka prevádzkovateľa, teda spoločnosti SKR, s.r.o.

Preladenie hlavnej stanice sa uskutoční 1.februára 2012 v skorých ranných hodinách. Až po tomto termíne bude potrebné preladiť aj Vaše digitálne dekodéry podľa nových návodov na preladenie, ktoré budú uvedené na stránke spoločnosti, prípadne si dekodéry môžete priniesť na preladenie priamo do kancelárie SKR , s.r.o.

Bližšie informácie o preladení budú zverejnené v mestskom Infokanáli aj na webovej stránke.